Los Toxicos on Monday

DJ: Fresh
Monday 12pm – 4 pm
KNON Format: Latin Energy